Minimumloon

Voor jongeren tot 22 jaar geldt het minimumjeugdloon. Het wettelijk minimumloon voor je leeftijd hangt af van de branche waar je in werkt (of liever gezegd van het aantal uur dat een fulltime werkweek in die branche bedraagt) en kun je het beste nakijken op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/minimumloon/bedragen-minimumloon-2017

Ieder jaar, vanaf je verjaardag, heb je recht op een hoger minimumloon. De meeste werkgevers kiezen ervoor om vanaf de eerste dag van de maand waarin je verjaardag valt het hogere minimumloon uit te betalen.