Bruto – netto loon

Het loon dat je met je werkgever afspreekt is bruto loon. Je bruto loon bestaan uit verschillende kosten voor de werkgever (netto loon, belastingen, sociale premies etc.). Je netto loon is wat er uiteindelijk op je bankrekening wordt bijgeschreven.

Je kunt op internet berekenen hoeveel netto loon je overhoudt, bijvoorbeeld op https://www.minimumloon.nl/bruto-naar-netto/

Vakantiegeld is minimaal 8% van je bruto loon. Het vakantiegeld wordt in mei uitbetaald, of eerder, als je uit dienst gaat.